Kiropraktik är en naturlig väg till läkning där vi (kiropraktorn & patienten) jobbar med ryggens funktion för att få kroppen att fungera bättre. 

Behandlingar


Besvär ifrån leder, muskler och nerver är enormt vanliga och de flesta svenskar söker först en kiropraktor när besvären är så stora, att de inte orkar med dem längre. Dessa besvär har som regel uppstått långt innan smärtan har gett sig till känna. Smärtan är ofta den sista delen i en process där ledernas normala funktion har slutat fungera. Detta innebär oftast att du som patient söker kiropraktor med en smärta eller ett obehag någonstans. Men besväret kan även arta sig som huvudvärk, yrsel, stickningar, domningar eller en brännande såväl som isande känsla i armar eller ben.

Christian har en bred erfarenhet utav olika former utav manuella behandlingstekniker samt stötvågsbehandling. Behandlingen är evidensbaserad vilket innebär att den grundar sig i forskning samt beprövad erfarenhet. 

Kiropraktik är i mångas ögon och öron en behandlingsmetod. Men så är inte fallet. Kiropraktik är ett synsätt att se på kroppen och en eventuell besvärsbild.